counter create hit After the Last Sky: Palestinian Lives - Download Free eBook
Ads Banner
Hot Best Seller

After the Last Sky: Palestinian Lives

Availability: Ready to download

A searing portrait of Palestinian life and identity that is at once an exploration of Edward Said's unclaimable past and a testimony to the lives of those living in exile.


Compare
Ads Banner

A searing portrait of Palestinian life and identity that is at once an exploration of Edward Said's unclaimable past and a testimony to the lives of those living in exile.

30 review for After the Last Sky: Palestinian Lives

 1. 4 out of 5

  Mohammad Ali

  * محتوای کتاب ادوارد سعید در این کتاب اصل حرفش این است که فلسطینی ها باید به دور از مداخله ی مذهب و ملی گرایی، و صرفا با نظر به حاق واقعیت زندگی شان - همان تلاش های روزمره برای پیش بردن کارهایشان در کشورهای عربی، اروپا یا مناطق اشغالی - جایگاه انسانی خود را بدست آورند. پرداختن به نزاع های مذهبی و ملی گرایانه عملا درگیر شدن در کارهایی است توهم زا که هم تصویر فلسطینیان برای دیگران را مخدوش می کند هم درک آنها را از خودشان. صد البته او به نقش سرکوب گر و تحریف کننده ی رسانه های آمریکایی و اسرائیلی و ب * محتوای کتاب ادوارد سعید در این کتاب اصل حرفش این است که فلسطینی ها باید به دور از مداخله ی مذهب و ملی گرایی، و صرفا با نظر به حاق واقعیت زندگی شان - همان تلاش های روزمره برای پیش بردن کارهایشان در کشورهای عربی، اروپا یا مناطق اشغالی - جایگاه انسانی خود را بدست آورند. پرداختن به نزاع های مذهبی و ملی گرایانه عملا درگیر شدن در کارهایی است توهم زا که هم تصویر فلسطینیان برای دیگران را مخدوش می کند هم درک آنها را از خودشان. صد البته او به نقش سرکوب گر و تحریف کننده ی رسانه های آمریکایی و اسرائیلی و بی عملی سازمان های بین المللی و عربی هم اشاره می کند؛ ولی به نظر می رسد مشکل را درونی تر از آن می بیند که صرف احاله به فشار بیرونی را برای تبیین بی ملتی فلسطینیان کافی بداند او از نظر سیاسی حرکت آغازین ساف - سازمان آزادیبخش فلسطین - و شخص عرفات را بسیار مثبت می داند زیرا ساف با پیوند زدن میان گروه های سابقا جدای فلسطینی ها، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر فرهنگی و اقتصادی، امید احیای "ملت" فلسطین را از نو زنده کرد. البته بعد از حمله ی اسرائیل به جنوب لبنان و بیرون کشیدن ساف از لبنان، قدرت سیاسی ساف کاهش یافت و عرفات برای حفظ قدرت به مصالحه هایی تن درداد که امثال ادوارد سعید را از او و ساف گریزان کرد. تا آنجا که در مؤخره ی همین کتاب سعید پیمان اسلو را فاقد دستاورد جدی برای فلسطین می داند و آن را تسلیم نامه ی فلسطینی ها می شمارد او معتقد است ما باید فلسطینیان را همراه با تجربه هایشان لحاظ کنیم اما آنها را به این تجربه ها فرونکاهیم. آوارگی و گذار مدام از اینجا به آنجا، به فلسطینی ها روحیه ای داده است برای فرا رفتن. و این فراروی است که باید بیش از هر چیز درک ما از فلسطینی ها را شکل دهد * نظر من کتاب کتاب خوبیه اما یه جاهایی گنگی هایی داره. من اصل کتاب رو هم نداشتم که بدونم گنگی به دلیل ترجمه هم هست یا نه. البته سعید در آغاز کتاب خودش گفته که به تبعیت از وضعیت گسیخته و پاره پاره ی فلسطینی ها اون هم نوشتاری تکه تکه عرضه می کنه. در مورد ابهامات اگه بخوام یه حرف کلی بزنم اینه که به نظر می رسه ادوارد سعید بیشتر از اینکه با نوشته های فلسفی سروکار داشته باشه با ادبیات سروکار داشته. به همین دلیل نباید خیلی انتظار داشت که استدلال ها یا تحلیل هاش منطقا هم قرص و محکم باشن. حرف های او صرفا روزنه هایی هستند پراکنده که نوری به ذهن خواننده می تابانند برای من عکس های کتاب عموما چندان جذاب نبودند و خیلی جاها تلاش سعید برای پیوند زدن عکس ها با حرف هایش زیادی تصنعی بود. البته من اهمیت عکس ها برای سعید را درک می کنم: اینکه این تصاویر فلسطینی ها را به دور از امور سیاسی و مذهبی و ... و در حال تلاش و تجربه ی روزمره نشان می دهد. تصاویری که به ما می گوید فلسطینی ها نه تروریستند نه "غیر"یهودی اند نه عرب اند و نه ... بلکه انسان هایی هستند مانند همه ی ما عجین با زندگی انضمامی در ضمن به نظرم می اومد سعید بیش از حد تجربه ی خودش همچون یک فلسطینی تبعیدی در اروپا رو محور قرار داده. البته خودش مدام تذکر می ده که دید خودش برآمده از جایگاه تبعیدیشه اما فکر نمی کنم این دلیل بشه که در تحلیل هاش فلسطینیان اسرائیلی، و ساکنان غزه و کرانه ی باختری رو مثل خودش فرض کنه - یعنی در عمل بریده از گذشته و سرزمین

 2. 5 out of 5

  Sophia

  A beautiful meditation on displacement, loss and the Palestinian experience. Said's use of Jean Mohr's photographs is inspired and his literary and cultural references (not limited to the Middle East) throughout forge many links to other experiences and ideas. Highly recommended.

 3. 4 out of 5

  /d.

  A remarkable book about what it means to be Palestinian both in and outside of Palestine, about contradictions and displacement, hope and disappointment: People ask us, as if looking into an exhibit case, 'What is it you Palestinians want?' - as if we can put our demands into a single neat phrase- All of us speak of awdah, 'return', but do we mean that literally, or do we mean 'we must restore ourselves to ourselves'? The latter is the real point, I think, although I know many Palestinians who wa A remarkable book about what it means to be Palestinian both in and outside of Palestine, about contradictions and displacement, hope and disappointment: People ask us, as if looking into an exhibit case, 'What is it you Palestinians want?' - as if we can put our demands into a single neat phrase- All of us speak of awdah, 'return', but do we mean that literally, or do we mean 'we must restore ourselves to ourselves'? The latter is the real point, I think, although I know many Palestinians who want their houses and their way of life back, exactly. I tried to approach After the Last Sky with as little expectations and preconceptions as I could, without any particular agenda in mind, and was happy to see that Said, too, seemed to follow no particular agenda in his writing. While he, to be sure, heavily criticizes Israel and the Occupation, Said seems primarily to be interested in illustrating the precarious and oftentimes contradictory nature of what is means to be Palestinian in our contemporary world. The whole book is a collage of writing, photographs and poems, and does a great job in sketching out a human (and somewhat everyday) face for a people that many Westerners only know as refugees and "the Other." For Palestinian culture, the odd thing is that its own identity is more frequently than not perceived as 'other.' 'Palestine' is so charged with significance for others that Palestinians cannot perceive it as intimately theirs without a simultaneous sense of its urgent importance for others as well. 'Ours' but not yet fully 'ours.' For I do not think that we Palestinians are best understood, either by strangers or by ourselves, as the mathematial or photographically exact equivalent of what we have experienced. Nor, are we, for non-Palestinians, for Jews and Israelis, simply the Other, some figure of foreignness and alterity that can be represented by a photograph on an identity card. Whatever the claim may be that we make on the world - and certainly on ourselves as people who have become restless in the fixed place to which we have been assigned - in fact our truest reality is expressed in the way we cross over from one place to another. We are migrants and perhaps hybrids in, but not of, any situation in which we find ourselves. This is the deepest continuity of our lived as a nation in exile and constantly on the move.

 4. 4 out of 5

  سپیده سالاروند

  کتاب جستارهایی است در مورد فلسطینی بودن با تمام زیر و بم‌های زندگی و تاثیر تبعید و حرمان بر زندگی انسان‌ها. سعید در مقدمه می‌نویسد «فلسطینی‌ها به رغم تمامی آنچه درباره‌ی آنها نوشته شده‌است، ناشناخته مانده‌اند.» و تلاش او در این کتاب نوشتن از جزئیات حیات انسانی فلسطینی‌هاست. اما نوشته صرفا خاطره هایی از زندگی فلسطینی‌ها نیست، مخلوطی‌ست از نظریه‌پردازی و تلنگر و ارجاع برای درک این کل و فکر کردن به زخم تاریخ. اساسا کتاب شکل گرفته که توضیحی باشد از عکس‌های ژان مور اما عکس‌ها واقعا در حاشیه قرار گرفته کتاب جستارهایی است در مورد فلسطینی بودن با تمام زیر و بم‌های زندگی و تاثیر تبعید و حرمان بر زندگی انسان‌ها. سعید در مقدمه می‌نویسد «فلسطینی‌ها به رغم تمامی آنچه درباره‌ی آنها نوشته شده‌است، ناشناخته مانده‌اند.» و تلاش او در این کتاب نوشتن از جزئیات حیات انسانی فلسطینی‌هاست. اما نوشته صرفا خاطره هایی از زندگی فلسطینی‌ها نیست، مخلوطی‌ست از نظریه‌پردازی و تلنگر و ارجاع برای درک این کل و فکر کردن به زخم تاریخ. اساسا کتاب شکل گرفته که توضیحی باشد از عکس‌های ژان مور اما عکس‌ها واقعا در حاشیه قرار گرفته‌اند و متن بسیار قوی‌تر است و گاهی حتا خیلی مربوط نیست به عکس. برای من متن مهم‌تر است و پس از ستاره‌های کتاب کم نمی‌کنم. می‌توانم بارها و بارها کتاب را بخوام و هر دفعه نکته‌ی جدیدی بیابم و وصلش کنم به زندگی خودمان. یک جورهایی می‌شود از کتاب اندیشیدن را یاد گرفت.

 5. 5 out of 5

  Nour

  Truly a remarkable reflection on Palestinian life from the inside and outside. Via the lens of Mohr, Said encapsulated the myriad faces of the Palestinian condition, as mughtarib, as manfi, as laje’, as other, and how these various personalities converge into one core understanding, the right of self-determination. His criticism of Arafat, the PLO and international bodies were so relevant then, and are so relevant now as we continue with faulty representation and dramatic sloganism. A must read.

 6. 5 out of 5

  F

  This is one of those texts that I can't really review. It's was read for class, and now its going to be used for thesis, so it is possible useful and helpful to my research. If you are interested in witnessing history, in autobiography which use images and texts, in the Arab World, or the Palestinian cause, you might also be interested in this book. That is my recommendation. 2019 Popsugar Reading Challenge: 9. A book you meant to read in 2018: After the Last Sky

 7. 5 out of 5

  David Williams

  Edward Said puts prose to Jean Mohr's photographs of Palestinians creating a moving multimedia statement about how everyday Palestinians wrestle with borders. The physical borders are present in this story but they are not the focus. Said is much more interested in the intellectual and emotional borders of a dispossessed and politically fragmented people without a nation. I quite enjoyed engaging with Said's window into the challenges facing Palestinians in exile. His exceptional prose elicits a Edward Said puts prose to Jean Mohr's photographs of Palestinians creating a moving multimedia statement about how everyday Palestinians wrestle with borders. The physical borders are present in this story but they are not the focus. Said is much more interested in the intellectual and emotional borders of a dispossessed and politically fragmented people without a nation. I quite enjoyed engaging with Said's window into the challenges facing Palestinians in exile. His exceptional prose elicits a genuine humanitarian response in all but the most hardened hearts and self-righteous hypocrites. That is not to say that Said blames Israel for all Palestinian problems - he is far too perceptive to espouse a simplistic half-truth such as that. I find his thoughts in this book (1999) more important now than ever given the global drift to tribalism, the open fear bating of soulless, inarticulate, and under educated politicians, and, worst of all, the simple minded fools who blame their problems on "the other" from the comfort of their own lives and empower a "hero" to make it all better.

 8. 5 out of 5

  Conna

  A highly informative read. Not only does it offer an account of the historical events that led up to the current situation in Palestine, but it also portrays how people's lives have been affected and how they view Israel and the West. In doing so, Said makes sure to debunk some widely believed myths regarding the conflict itself, religion, and the East in general. The photos add a new dimension to the book and together with the real-life conversations that are documented bring the reader closer A highly informative read. Not only does it offer an account of the historical events that led up to the current situation in Palestine, but it also portrays how people's lives have been affected and how they view Israel and the West. In doing so, Said makes sure to debunk some widely believed myths regarding the conflict itself, religion, and the East in general. The photos add a new dimension to the book and together with the real-life conversations that are documented bring the reader closer to the reality of the Palestinians. A book of both historical and literary value. Generally recommended.

 9. 4 out of 5

  Joanie

  One of my former students, Ajit Chittambalam, sent me this book during the past year after he heard that I had visited Israel and the occupied West Bank. The book was a tough read for me because the author's style of writing was disjointed, and he seemed to ramble at times. That said, in terms of content, the sentiments he expressed (especially the notion that Palestinians are a nation without a land) were profound. The pictures by Jean Mohr were compelling, and the history lessons and sociology One of my former students, Ajit Chittambalam, sent me this book during the past year after he heard that I had visited Israel and the occupied West Bank. The book was a tough read for me because the author's style of writing was disjointed, and he seemed to ramble at times. That said, in terms of content, the sentiments he expressed (especially the notion that Palestinians are a nation without a land) were profound. The pictures by Jean Mohr were compelling, and the history lessons and sociology background, at least for me, were helpful. In spite of the writing style, I liked the book.

 10. 4 out of 5

  SSamaneHH

  دکتر ادوارد سعید در فلسطین متولد شد اما در دوازده سالگی فلسطین را برای همیشه ترک کرد.چند سالی در خورمیانه بود و بعد برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت.او یکی از معدود انسان هایی است که هیچ چیز جز تعهد را به رسمیت نمی شناسد."فراتر از واپسین آسمان"که راجع به فلسطین است هم تحلیلی سیاسی است و هم با عواطف سعید درگیر است اما نه شعارگونه است و نه هیجانی کردن خواننده را هدف قرار داده است یعنی با اینکه هر سطر این کتاب،سیاسی است اما در آن نه از مظلوم نمایی های دلتنگ کننده خبری هست و نه از شعارهای پر سر دکتر ادوارد سعید در فلسطین متولد شد اما در دوازده سالگی فلسطین را برای همیشه ترک کرد.چند سالی در خورمیانه بود و بعد برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت.او یکی از معدود انسان هایی است که هیچ چیز جز تعهد را به رسمیت نمی شناسد."فراتر از واپسین آسمان"که راجع به فلسطین است هم تحلیلی سیاسی است و هم با عواطف سعید درگیر است اما نه شعارگونه است و نه هیجانی کردن خواننده را هدف قرار داده است یعنی با اینکه هر سطر این کتاب،سیاسی است اما در آن نه از مظلوم نمایی های دلتنگ کننده خبری هست و نه از شعارهای پر سر و صدا. عکس های ژان مور هم نوشته های ادوارد سعید را همراهی میکند.

 11. 5 out of 5

  Wirawan Sukarwo

  opened by a poem from Mahmoud Darwish, this book is absolutely serious literature for every one who still believe that Palestinians are still exist. Where could we go after the last frontiers? Where could the birds fly after the last sky? ... After the last sky, there is no land ... said Edward. From his sentence, I also understand the lyrics from Serj Tankian; "even though we can`t afford the sky is over". opened by a poem from Mahmoud Darwish, this book is absolutely serious literature for every one who still believe that Palestinians are still exist. Where could we go after the last frontiers? Where could the birds fly after the last sky? ... After the last sky, there is no land ... said Edward. From his sentence, I also understand the lyrics from Serj Tankian; "even though we can`t afford the sky is over".

 12. 5 out of 5

  Alazure

 13. 5 out of 5

  Charlie

 14. 4 out of 5

  Nick

 15. 5 out of 5

  Toby

 16. 4 out of 5

  Zaineb

 17. 5 out of 5

  D

 18. 4 out of 5

  Marianna

 19. 4 out of 5

  Zana

 20. 5 out of 5

  Ramak Ramyar

 21. 5 out of 5

  Lexi Swick

 22. 4 out of 5

  Snugthejoiner

 23. 5 out of 5

  Rawan Mohammed

 24. 5 out of 5

  Jake Metcalf

 25. 4 out of 5

  Justine Saidman

 26. 5 out of 5

  Nicole Birkhold

 27. 4 out of 5

  omid johari

 28. 5 out of 5

  Kelsie Rae

 29. 5 out of 5

  Muna

 30. 4 out of 5

  Elisabetta Deidda

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.