counter create hit Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory - Download Free eBook
Hot Best Seller

Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory

Availability: Ready to download

20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya kadar klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, ama “marjinalist yaklaşım”ın egemen olduğu dönemde göz ardı edilmiş bazı görüşlerle benzerlik taşır. Geçmişin d 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya kadar klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, ama “marjinalist yaklaşım”ın egemen olduğu dönemde göz ardı edilmiş bazı görüşlerle benzerlik taşır. Geçmişin düşünce yöntemlerine dönüşlerden biri burada üretim koşullarının, ölçeğe göre getirilerin değişip değişmediğinden bağımsız olarak incelenmesine uyarlanmıştır. Bir başkası ise, üretimin “üretim faktörleri”yle başlayıp tüketim mallarıyla sona eren bir süreç değil de, aynı malların hem üretim araçlarının hem ürünlerin arasında yer aldığı çevrimsel bir süreç olarak ele alınmasıdır. Bu çerçevede, ürünün ücretle kâr arasında paylaşılmasında ortaya çıkan değişmelerin tekil malların fiyatlarında yarattığı etkilere ilişkin bir dizi önermede bulunulmuştur. Kitaptaki akıl yürütmeler soyut olmakla birlikte basit cebir düzeyinin ötesinde bir matematik bilgisi gerektirmemektedir. 2010, Sraffa’nın bu kitabının 50. yayın yıldönümüdür. Çeşitli ülkelerde yapılan kutlama etkinliklerine yayınevimiz de bu çeviri ile katkıda bulunmaktadır. Elinizdeki baskı, Roma Üniversitesi’nde Sraffa Merkezi’nin müdürü Pierangelo Garegnani’den, Sraffa uzmanı olarak bilinen Heinz D. Kurz ile Christian Lager’dan ve Sraffa’nın çalışmalarını doktora tezine konu seçmiş olan Sungur Savran’dan alınan açıklayıcı yazılarla zenginleştirilmiştir. Böylece Sraffa’nın iktisat kuramı içindeki önemi çok daha belirginleşmektedir.


Compare

20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya kadar klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, ama “marjinalist yaklaşım”ın egemen olduğu dönemde göz ardı edilmiş bazı görüşlerle benzerlik taşır. Geçmişin d 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya kadar klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, ama “marjinalist yaklaşım”ın egemen olduğu dönemde göz ardı edilmiş bazı görüşlerle benzerlik taşır. Geçmişin düşünce yöntemlerine dönüşlerden biri burada üretim koşullarının, ölçeğe göre getirilerin değişip değişmediğinden bağımsız olarak incelenmesine uyarlanmıştır. Bir başkası ise, üretimin “üretim faktörleri”yle başlayıp tüketim mallarıyla sona eren bir süreç değil de, aynı malların hem üretim araçlarının hem ürünlerin arasında yer aldığı çevrimsel bir süreç olarak ele alınmasıdır. Bu çerçevede, ürünün ücretle kâr arasında paylaşılmasında ortaya çıkan değişmelerin tekil malların fiyatlarında yarattığı etkilere ilişkin bir dizi önermede bulunulmuştur. Kitaptaki akıl yürütmeler soyut olmakla birlikte basit cebir düzeyinin ötesinde bir matematik bilgisi gerektirmemektedir. 2010, Sraffa’nın bu kitabının 50. yayın yıldönümüdür. Çeşitli ülkelerde yapılan kutlama etkinliklerine yayınevimiz de bu çeviri ile katkıda bulunmaktadır. Elinizdeki baskı, Roma Üniversitesi’nde Sraffa Merkezi’nin müdürü Pierangelo Garegnani’den, Sraffa uzmanı olarak bilinen Heinz D. Kurz ile Christian Lager’dan ve Sraffa’nın çalışmalarını doktora tezine konu seçmiş olan Sungur Savran’dan alınan açıklayıcı yazılarla zenginleştirilmiştir. Böylece Sraffa’nın iktisat kuramı içindeki önemi çok daha belirginleşmektedir.

30 review for Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory

 1. 4 out of 5

  Gregg Wingo

  This simple, ninety-nine page book is perhaps the most important economic text of the 20th century by volume. Utilizing basic mathematics Sraffa succeeds in illustrating the flaws in the work of the neoclassical school, defines the limits of Marx' labor theory of value, re-affirms the work of Smith and Ricardo, founds his own heterodox school of economics, and describes the future dynamics of globalization in our times. Steve Keen in his "Debunking Economics" relies heavily on Sraffa's work in th This simple, ninety-nine page book is perhaps the most important economic text of the 20th century by volume. Utilizing basic mathematics Sraffa succeeds in illustrating the flaws in the work of the neoclassical school, defines the limits of Marx' labor theory of value, re-affirms the work of Smith and Ricardo, founds his own heterodox school of economics, and describes the future dynamics of globalization in our times. Steve Keen in his "Debunking Economics" relies heavily on Sraffa's work in this text on the illogic of marginal theory, the factors of production assumption, and the basis for income distribution in the neoclassical synthesis, the Austrian School, and, interestingly, Sraffian economics. Keen also highlights an important fact that the subtitle of this work is "Prelude to a Critique of Economic Theory", thereby, was envisioned as a starting point for critiquing economic theory not a new and dynamic "...basis for economic theory in itself." In Part III and the final section of "Production of Commodities by Means of Commodities", Sraffa speaks of the possibility of multiple methods of production existing simultaneously due to differential wage scales. This allows inefficient methods of production to maintain higher rates of profitability through being able to maintain lower labor costs compared to their highly efficient competitors. Obviously, this is the basis for outsourcing in contemporary globalization as opposed to the nineteenth century's colonial or imperialist model. Overall, this is a seminal work and one not to be missed by the serious student of economics.

 2. 4 out of 5

  Eugene Kernes

  This book examines what it would take for the economy to create all the products needed. A mathematical rendering of how the economy produces output. The standard system would have the same proportion of net product to the means of productions. Prices depend on the cost of the inputs, the basic goods. Goods that are created and used as part of production. Luxury goods do not enter back as inputs so do not impact price. Lots of assumptions. Sraffa takes the assumptions and then gradually adds mor This book examines what it would take for the economy to create all the products needed. A mathematical rendering of how the economy produces output. The standard system would have the same proportion of net product to the means of productions. Prices depend on the cost of the inputs, the basic goods. Goods that are created and used as part of production. Luxury goods do not enter back as inputs so do not impact price. Lots of assumptions. Sraffa takes the assumptions and then gradually adds more and more real-life complexity. Some assumptions may be for mathematically simplicity and the functions do seem to create a marvel, the problem is that it would not add up practically. Within the math, many parts need to be simultaneously adjusted which is not possible practically. Within the math, labor is paid at the end of the production cycle, out of capital, but practically, that cannot be carried out. Many assumptions are given, but many other assumptions are hidden. In this book, it is the labor share that determines the rate of reinvestment. Profit squeeze is the crisis story. Not an easy read. Expanding the book to add a lot more explanations to the mathematical details would be of great help.

 3. 5 out of 5

  Mario Alemi

  The book was influenced by John von Neumann's "A model of general economic equilibrium", and possibly Sraffa did collaborate with von Neumann. Although the math might at first appear not rigorous enough (e.g. the matrices are never proved to be invertible), the ideas behind and the way the mathematical formulation explains the whole economy is enlightening. The book was influenced by John von Neumann's "A model of general economic equilibrium", and possibly Sraffa did collaborate with von Neumann. Although the math might at first appear not rigorous enough (e.g. the matrices are never proved to be invertible), the ideas behind and the way the mathematical formulation explains the whole economy is enlightening.

 4. 4 out of 5

  F B

  Bello per zittire i rincoglioniti marginalisti che vivono nel mondo dei sogni, brutto perché finisce per ripetere cose già dette da Bernstein & co.

 5. 4 out of 5

  Giuseppe

  "Un primo aspetto per il quale in questo lavoro, ormai classico, si ritorna a precedenti modi di pensare - assunti, per esempio, da Smith o Ricardo - è l'esame delle condizioni della produzione in una situazione data, indipendentemente dal prevalere di rendimenti costanti o variabili. Un secondo aspetto riguarda il modo di considerare la produzione come processo circolare nel quale lo stesso tipo di merci appare sia tra i mezzi di produzione che tra i prodotti, piuttosto che come processo che ini "Un primo aspetto per il quale in questo lavoro, ormai classico, si ritorna a precedenti modi di pensare - assunti, per esempio, da Smith o Ricardo - è l'esame delle condizioni della produzione in una situazione data, indipendentemente dal prevalere di rendimenti costanti o variabili. Un secondo aspetto riguarda il modo di considerare la produzione come processo circolare nel quale lo stesso tipo di merci appare sia tra i mezzi di produzione che tra i prodotti, piuttosto che come processo che inizia con fattori della produzione e termina con beni di consumo. In questo quadro si sviluppano una serie di proposizioni relative agli effetti che mutamenti nella divisione del prodotto tra profitti e salari possono avere sui valori delle singole merci. Malgrado l'astrattezza del ragionamento, questo non richiede conoscenze di matematica oltre l'algebra elementare. Prefazione Sommario Parte prima. Industrie a prodotto singolo e capitale circolante 1. Produzione per sussistenza 2. Produzione con sovrappiù 3. Proporzioni fra lavoro e mezzi di produzione 4. La merce tipo 5. Unicità del sistema tipo 6. Riduzione a quantità di lavoro di epoche diverse Parte seconda. Industrie a prodotto multiplo e capitale fisso 7. Produzione congiunta 8. Il sistema tipo con prodotti congiunti 9. Altri aspetti della produzione congiunta 10. Il capitale fisso 11. La terra Parte terza. Mutamento dei metodi di produzione 12. Mutamento dei metodi di produzione Appendici A. Dei "sub-sistemi" B. Nota sui prodotti non-base usati nella propria riproduzione C. L'espediente di un "sistema base" D. Nota sulle fonti Indice analitico"

 6. 5 out of 5

  Nick Klagge

  This work seems very closely related to Leontief's work on input-output tables, which won the latter economist the Nobel prize. Not sure how these economists were connected to one another, but I assume (perhaps dangerously) that since Leontief was awarded the Nobel, it was his work that was seminal. All in all, this is not a style of economics that I enjoy, because it seems only minimally motivated by notions of human welfare and maximally motivated by the excitement of possibly being able to de This work seems very closely related to Leontief's work on input-output tables, which won the latter economist the Nobel prize. Not sure how these economists were connected to one another, but I assume (perhaps dangerously) that since Leontief was awarded the Nobel, it was his work that was seminal. All in all, this is not a style of economics that I enjoy, because it seems only minimally motivated by notions of human welfare and maximally motivated by the excitement of possibly being able to describe the economy as a big machine. (Very Soviet.) By the way, if you are wondering why I ever chose to read this, it's because my dad asked me to. Sraffa has a connection to Wittgenstein.

 7. 4 out of 5

  Andrew

  An unusually dense and technical work that, while not heavy on the math, is a hard climb for anyone other than trained economists. Few emphatic statements are made, and Sraffa is mostly keen on disproving the orthodoxies of the theory of value as it is presented in neoclassical economics, and going ahead with a new definition rooted in the ideas of Ricardo. It'll take me a few more months before I can properly digest and really begin to understand what I just read. An unusually dense and technical work that, while not heavy on the math, is a hard climb for anyone other than trained economists. Few emphatic statements are made, and Sraffa is mostly keen on disproving the orthodoxies of the theory of value as it is presented in neoclassical economics, and going ahead with a new definition rooted in the ideas of Ricardo. It'll take me a few more months before I can properly digest and really begin to understand what I just read.

 8. 5 out of 5

  Emre Ergin

  Sapına kadar liberal bir araç olan Walrasgil Denge'nin, bir marksistin elinde, odağı değiştirilerek kullanılınca neler olduğuna dair bir kitap. Sonuç itibariyle mainstreamden epey farklı bir şey elde edilse de, liberalizmin işine gelmeyen bir çıkarsamaya rastlamadım. (İspatlarının ve eklerinin üzerinden geçmedim, gerek de duymadım) Sapına kadar liberal bir araç olan Walrasgil Denge'nin, bir marksistin elinde, odağı değiştirilerek kullanılınca neler olduğuna dair bir kitap. Sonuç itibariyle mainstreamden epey farklı bir şey elde edilse de, liberalizmin işine gelmeyen bir çıkarsamaya rastlamadım. (İspatlarının ve eklerinin üzerinden geçmedim, gerek de duymadım)

 9. 5 out of 5

  Achim

 10. 5 out of 5

  Jonah Williams

 11. 4 out of 5

  Bill

 12. 5 out of 5

  Lydia

 13. 4 out of 5

  Manuel Romero

 14. 4 out of 5

  Rob Trump

 15. 4 out of 5

  Chris

 16. 4 out of 5

  Steven

 17. 5 out of 5

  John

 18. 4 out of 5

  Mehdi

 19. 4 out of 5

  Princess

 20. 5 out of 5

  Juan Baena

 21. 4 out of 5

  Victor

 22. 4 out of 5

  frie

 23. 4 out of 5

  Ramon Barbián

 24. 4 out of 5

  DFT1789

 25. 4 out of 5

  Thomas Hübner

 26. 4 out of 5

  Chris

 27. 5 out of 5

  Fernanda

 28. 5 out of 5

  Raffaello Cervigni

 29. 5 out of 5

  Alex Nelson

 30. 4 out of 5

  Sema

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.