counter create hit Gmina D Bno (Powiat My Liborski): Smolnica, Barnowko, Dargomy L, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus Aw, Warnice, Krze Nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a Sko, Kr Elin, Wi C Aw, Mostno, Gmina D Bno, M Yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple - Download Free eBook
Hot Best Seller

Gmina D Bno (Powiat My Liborski): Smolnica, Barnowko, Dargomy L, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus Aw, Warnice, Krze Nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a Sko, Kr Elin, Wi C Aw, Mostno, Gmina D Bno, M Yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple

Availability: Ready to download

rod o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia y: Smolnica, Barnowko, Dargomy l, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus aw, Warnice, Krze nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a sko, Kr elin, Wi c aw, Mostno, Gmina D bno, M yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple, Z o e Barnowko-Mostno-Buszow, azy, Rezerwat przyrody Czapli Ostrow, Choszczowko, Borowno, Przylaszczka, Turze, Haj rod o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia y: Smolnica, Barnowko, Dargomy l, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus aw, Warnice, Krze nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a sko, Kr elin, Wi c aw, Mostno, Gmina D bno, M yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple, Z o e Barnowko-Mostno-Buszow, azy, Rezerwat przyrody Czapli Ostrow, Choszczowko, Borowno, Przylaszczka, Turze, Hajnowka, Sulis aw, Radzicz, Grzybno, Pio unek, Juncewo, Klepin, Krze nica Sarbinowo, Jezioro Ostrowieckie, Jezioro Promie, Jezioro Dolskie, Jezioro Postne, Jezioro Zielin, Lipowo. Fragment: Smolnica (niem. Barfelde) - wie w Polsce po o ona w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie my liborskim, w gminie D bno. Wed ug danych z 2010 r. miejscowo liczy a 583 mieszka cow. W X-XII w. na po wyspie jeziora Czaple, 2.5 km od dzisiejszej wsi Smolnica, istnia o s owia skie grodzisko typu podkowiastego. W tym okresie (X-XIII w.) wie by a prawdopodobnie, obok produkcji rolnej i hodowlanej, osad garncarzy, o czym wiadczy odkryta w latach 1997-1998 jama piecowa zwi zana z warsztatem garncarskim, zawieraj ca oko o 5000 u amkow ceramiki redniowiecznej. Miejscowo znajdowa a si od ok. 1250 r. na terytorium powsta ej Nowej Marchii. Od XIV w. do 1819 r. w a cicielem by a rodzina von der Marwitz, posiadaj ca dobra w powiecie gorzowskim i choje skim; w po niejszych latach maj tek kilkukrotnie zmienia w a cicieli. Od 1945 r. le y w granicach Polski. Po rodku miejscowo ci znajduje si ko cio z 2 po owy XIII w. zbudowany z granitowej kostki uk adanej w regularnym w tku, z masywn zachodni wie o szeroko ci rownej nawie. Odbudowany zosta w latach 1983-1984 po zniszczeniach wojennych, bez barokowego zwie czenia wie y. Obok ko cio a stoi pa ac w stylu neoklasycystycznym zbudowany przez rodzin von Sydow w latach 1880-1883 na miejscu spalonego dworu von der Marwitzow, z elementami neobarokowymi, 2-kondygnacyjny; niektore elementy elewacji zmienione w 1932 r. Do najcenniejszych elementow wystroju nale y...


Compare

rod o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia y: Smolnica, Barnowko, Dargomy l, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus aw, Warnice, Krze nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a sko, Kr elin, Wi c aw, Mostno, Gmina D bno, M yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple, Z o e Barnowko-Mostno-Buszow, azy, Rezerwat przyrody Czapli Ostrow, Choszczowko, Borowno, Przylaszczka, Turze, Haj rod o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia y: Smolnica, Barnowko, Dargomy l, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus aw, Warnice, Krze nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a sko, Kr elin, Wi c aw, Mostno, Gmina D bno, M yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple, Z o e Barnowko-Mostno-Buszow, azy, Rezerwat przyrody Czapli Ostrow, Choszczowko, Borowno, Przylaszczka, Turze, Hajnowka, Sulis aw, Radzicz, Grzybno, Pio unek, Juncewo, Klepin, Krze nica Sarbinowo, Jezioro Ostrowieckie, Jezioro Promie, Jezioro Dolskie, Jezioro Postne, Jezioro Zielin, Lipowo. Fragment: Smolnica (niem. Barfelde) - wie w Polsce po o ona w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie my liborskim, w gminie D bno. Wed ug danych z 2010 r. miejscowo liczy a 583 mieszka cow. W X-XII w. na po wyspie jeziora Czaple, 2.5 km od dzisiejszej wsi Smolnica, istnia o s owia skie grodzisko typu podkowiastego. W tym okresie (X-XIII w.) wie by a prawdopodobnie, obok produkcji rolnej i hodowlanej, osad garncarzy, o czym wiadczy odkryta w latach 1997-1998 jama piecowa zwi zana z warsztatem garncarskim, zawieraj ca oko o 5000 u amkow ceramiki redniowiecznej. Miejscowo znajdowa a si od ok. 1250 r. na terytorium powsta ej Nowej Marchii. Od XIV w. do 1819 r. w a cicielem by a rodzina von der Marwitz, posiadaj ca dobra w powiecie gorzowskim i choje skim; w po niejszych latach maj tek kilkukrotnie zmienia w a cicieli. Od 1945 r. le y w granicach Polski. Po rodku miejscowo ci znajduje si ko cio z 2 po owy XIII w. zbudowany z granitowej kostki uk adanej w regularnym w tku, z masywn zachodni wie o szeroko ci rownej nawie. Odbudowany zosta w latach 1983-1984 po zniszczeniach wojennych, bez barokowego zwie czenia wie y. Obok ko cio a stoi pa ac w stylu neoklasycystycznym zbudowany przez rodzin von Sydow w latach 1880-1883 na miejscu spalonego dworu von der Marwitzow, z elementami neobarokowymi, 2-kondygnacyjny; niektore elementy elewacji zmienione w 1932 r. Do najcenniejszych elementow wystroju nale y...

0 review for Gmina D Bno (Powiat My Liborski): Smolnica, Barnowko, Dargomy L, Cychry, Grzymiradz, Dolsk, Dyszno, Bogus Aw, Warnice, Krze Nica, Oborzany, Ostrowiec, Sarbinowo, Ro a Sko, Kr Elin, Wi C Aw, Mostno, Gmina D Bno, M Yniska, Suchlica, Borne, Jezioro Czaple

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.