counter create hit Usenet: Czytniki Grup Dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa Dyskusyjna, Seamonkey, Mozilla Application Suite - Download Free eBook
Ads Banner
Hot Best Seller

Usenet: Czytniki Grup Dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa Dyskusyjna, Seamonkey, Mozilla Application Suite

Availability: Ready to download

rod o: Wikipedia. Strony: 25. Rozdzia y: Czytniki grup dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa dyskusyjna, SeaMonkey, Mozilla Application Suite, Mozilla Thunderbird, Base64, Deja News, Grupy dyskusyjne, Pine, Prawo Godwina, Poczta systemu Windows, Sylpheed, Serwer grup dyskusyjnych, Plonk, 40tude Dialog, Newsreader, Quoted-Printable, Anulowa rod o: Wikipedia. Strony: 25. Rozdzia y: Czytniki grup dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa dyskusyjna, SeaMonkey, Mozilla Application Suite, Mozilla Thunderbird, Base64, Deja News, Grupy dyskusyjne, Pine, Prawo Godwina, Poczta systemu Windows, Sylpheed, Serwer grup dyskusyjnych, Plonk, 40tude Dialog, Newsreader, Quoted-Printable, Anulowanie wiadomo ci, Xnews, X-No-Archive, IceDove, Slrn, Message-ID, Killfile, Tin, Pan, Nerd Boy, X-Face, Delimiter, Google Groups, Wrotka, W tek, FUT, Crosspost, Hamster, Sygnaturka, Supersedes, Tomasz Surmacz, XanaNews, UDP, Off-topic, Forte Agent, INN, Dynamiczna sygnatura, Alt, Wiadomo internetowa. Fragment: Opera browser - darmowy, wieloplatformowy pakiet internetowy, tworzony i rozwijany przez norwesk firm Opera Software ASA, ktorego jednym z elementow jest przegl darka internetowa. W sk ad pakietu wchodz: przegl darka WWW, klient poczty i Usenetu (Opera Mail), mened er pobierania plikow, klient IRC, czytnik kana ow, klient BitTorrent, rodowisko dla wid etow oraz notes elektroniczny. Opera jest programem darmowym, opartym na licencji freeware. Jest aplikacj w asno ciow o zamkni tym kodzie rod owym. Do wersji 4.x w cznie, Opera rozprowadzana by a na zasadach shareware, nast pnie od wersji 5.x do 8.50 na licencji adware (z mo liwo ci wy czenia reklam po zakupie klucza licencyjnego; od wersji 7.2 mo liwo wyboru pomi dzy reklam w postaci banera i linkow tekstowych). Od 20 wrze nia 2005 jest programem w pe ni darmowym na licencji freeware. Dost pne s nast puj ce wersje j zykowe dla Opery 11.x: angielska (UK, US), bia oruska, bu garska, chi ska (uproszczona i tradycyjna), czeska, chorwacka, du ska, esto ska, fi ska, francuska (tradycyjna, kanadyjska), fryzyjska, grecka, gruzi ska, hindi, hiszpa ska (tradycyjna, latynoameryka ska), indonezyjska, japo ska, korea ska, litewska, macedo ska, niderlandzka, niemiecka, norweska (nynorsk, bokmal), polska, portugalska (tradycyjna, brazylijs...


Compare
Ads Banner

rod o: Wikipedia. Strony: 25. Rozdzia y: Czytniki grup dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa dyskusyjna, SeaMonkey, Mozilla Application Suite, Mozilla Thunderbird, Base64, Deja News, Grupy dyskusyjne, Pine, Prawo Godwina, Poczta systemu Windows, Sylpheed, Serwer grup dyskusyjnych, Plonk, 40tude Dialog, Newsreader, Quoted-Printable, Anulowa rod o: Wikipedia. Strony: 25. Rozdzia y: Czytniki grup dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa dyskusyjna, SeaMonkey, Mozilla Application Suite, Mozilla Thunderbird, Base64, Deja News, Grupy dyskusyjne, Pine, Prawo Godwina, Poczta systemu Windows, Sylpheed, Serwer grup dyskusyjnych, Plonk, 40tude Dialog, Newsreader, Quoted-Printable, Anulowanie wiadomo ci, Xnews, X-No-Archive, IceDove, Slrn, Message-ID, Killfile, Tin, Pan, Nerd Boy, X-Face, Delimiter, Google Groups, Wrotka, W tek, FUT, Crosspost, Hamster, Sygnaturka, Supersedes, Tomasz Surmacz, XanaNews, UDP, Off-topic, Forte Agent, INN, Dynamiczna sygnatura, Alt, Wiadomo internetowa. Fragment: Opera browser - darmowy, wieloplatformowy pakiet internetowy, tworzony i rozwijany przez norwesk firm Opera Software ASA, ktorego jednym z elementow jest przegl darka internetowa. W sk ad pakietu wchodz: przegl darka WWW, klient poczty i Usenetu (Opera Mail), mened er pobierania plikow, klient IRC, czytnik kana ow, klient BitTorrent, rodowisko dla wid etow oraz notes elektroniczny. Opera jest programem darmowym, opartym na licencji freeware. Jest aplikacj w asno ciow o zamkni tym kodzie rod owym. Do wersji 4.x w cznie, Opera rozprowadzana by a na zasadach shareware, nast pnie od wersji 5.x do 8.50 na licencji adware (z mo liwo ci wy czenia reklam po zakupie klucza licencyjnego; od wersji 7.2 mo liwo wyboru pomi dzy reklam w postaci banera i linkow tekstowych). Od 20 wrze nia 2005 jest programem w pe ni darmowym na licencji freeware. Dost pne s nast puj ce wersje j zykowe dla Opery 11.x: angielska (UK, US), bia oruska, bu garska, chi ska (uproszczona i tradycyjna), czeska, chorwacka, du ska, esto ska, fi ska, francuska (tradycyjna, kanadyjska), fryzyjska, grecka, gruzi ska, hindi, hiszpa ska (tradycyjna, latynoameryka ska), indonezyjska, japo ska, korea ska, litewska, macedo ska, niderlandzka, niemiecka, norweska (nynorsk, bokmal), polska, portugalska (tradycyjna, brazylijs...

0 review for Usenet: Czytniki Grup Dyskusyjnych, Network News Transfer Protocol, Opera, Trollowanie, Grupa Dyskusyjna, Seamonkey, Mozilla Application Suite

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.