counter create hit Hồ Chí Minh - Một người Châu Á của mọi thời đại - Download Free eBook
Hot Best Seller

Hồ Chí Minh - Một người Châu Á của mọi thời đại

Availability: Ready to download

Trong một thế giới nhiều biến chuyển, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh, một nhân vật đã trở thành một huyền thoại ngay khi còn sống. Ngày nay tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi và thân thiết với hàng trăm triệu người trên thế giới, Người ta có thể gọi Bác bằng nhiều cách khác nhau: Một vị lãnh tụ, một người cộng sản chân chính, mộ Trong một thế giới nhiều biến chuyển, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh, một nhân vật đã trở thành một huyền thoại ngay khi còn sống. Ngày nay tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi và thân thiết với hàng trăm triệu người trên thế giới, Người ta có thể gọi Bác bằng nhiều cách khác nhau: Một vị lãnh tụ, một người cộng sản chân chính, một tâm hồn và trí tuệ lớn lao, một con người quyết định lịch sử, nhưng trên hết, Hồ Chí Minh là một người con yêu nước vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong trái tim nhân dân Việt Nam, “Người là cha, là bác, là anh”, trong lòng bạn bè năm châu, Người là hiện thân của “một nền văn hoá tương lai”, là “chân lý của lịch sử”, và là “một sao trên bầu trời cách mạng”. Người cũng để lại trong lòng những ai từng tiếp xúc với Người những dấu ấn khó quên những tình cảm tốt đẹp, và trên hết là sự kính trọng trước đạo đức trong sáng và chủ nghĩa nhân văn chân chính.


Compare

Trong một thế giới nhiều biến chuyển, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh, một nhân vật đã trở thành một huyền thoại ngay khi còn sống. Ngày nay tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi và thân thiết với hàng trăm triệu người trên thế giới, Người ta có thể gọi Bác bằng nhiều cách khác nhau: Một vị lãnh tụ, một người cộng sản chân chính, mộ Trong một thế giới nhiều biến chuyển, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh, một nhân vật đã trở thành một huyền thoại ngay khi còn sống. Ngày nay tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi và thân thiết với hàng trăm triệu người trên thế giới, Người ta có thể gọi Bác bằng nhiều cách khác nhau: Một vị lãnh tụ, một người cộng sản chân chính, một tâm hồn và trí tuệ lớn lao, một con người quyết định lịch sử, nhưng trên hết, Hồ Chí Minh là một người con yêu nước vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong trái tim nhân dân Việt Nam, “Người là cha, là bác, là anh”, trong lòng bạn bè năm châu, Người là hiện thân của “một nền văn hoá tương lai”, là “chân lý của lịch sử”, và là “một sao trên bầu trời cách mạng”. Người cũng để lại trong lòng những ai từng tiếp xúc với Người những dấu ấn khó quên những tình cảm tốt đẹp, và trên hết là sự kính trọng trước đạo đức trong sáng và chủ nghĩa nhân văn chân chính.

1 review for Hồ Chí Minh - Một người Châu Á của mọi thời đại

  1. 4 out of 5

    SachChuyenTay

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.